bunga

Sebagai Agen Pendebungaan

13/11/2014

lebah, kelulut, bunga

Sebagai Agen Pendebungaan />
Lebah kelulut merupakan agen pendebunga yang penting dalam ekosistem kerana kepelbagaian jenis dan saiz. Menggunakan kelulut untuk proses pendebungaan membawa banyak faedah kepada petani. Salah satunya adalah mengurangkan kos upah kerja untuk mendebungakan pokok.  Lebah kelulut aktif sepanjang hari dan sepanjang tahun, 365 hari setahun.  Walau bagaimanapun, di atas halangan fizikal, lebah kelul... read more